EDENDAJA

Äriplaanide ja projektide koostamine Teie äriideede elluviimiseks


Toetuste taotlemine

Toetusi ja/või laene kasutades on võimalik ideid kiiremini ja edukamalt ellu viia siis, kui rahalisi vahendeid endal jääb puudu. Meie aitame leida sobiva rahastuse ja koostame vajalikud dokumendid, et Teie saaksite tegeleda ideede elluviimisega.

Äriplaani ja finantsprognooside koostamine

Äriplaan ehk tekstiline osa annab ülevaate ettevõtte ülesehitusest ning finantsprognoosid ehk arvuline osa ettevõtte tegevuse käivitamisega seotud tuludest ja kuludest.

Projektitaotluste koostamine

Taotlus annab ülevaate ettevõtja varasemast tegevusest ja toetuse taotlemisel ellu viidavatest tegevustest, tuues välja nende vajalikkus nii ettevõtte kui rahastaja seisukohast vaadatuna.

Aruandlus

Iga toetusega käivad kaasas ka aruanded, mida tuleb esitada, et rahastaja saaks kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust ning selle mõju ettevõtte tegevustele.

Rating: 5 out of 5.

Aitäh Teile, et aitasite mind äriplaaniga ja ka järelküsimustega, mulle just helistati ja saan toetuse. Ütlemata suur tänu!

 Kristin Ratt, Lumiliis Disain

Rating: 5 out of 5.

Sain Töötukassalt täna positiivse vastuse. Aitäh veelkord abi eest!

— Helen Hänilane, Sädele Handmade

Rating: 5 out of 5.

Suur suur aitäh sulle Merle : ) Täna sain kõne, et sain toetuse. Tänan sind kogu südamest.

— Kati Täpsi, Pärli Ilutuba

Populaarsed toetused ja laenud

Ei tea, millist toetust valida?

Võta meiega ühendust ja viime läbi tasuta konsultatsiooni

Rating: 5 out of 5.

Me oleme mõlemad Taaviga väga tänulikud. Äriplaani kohta ei olnud neil mitte ühtegi küsimust ning kõik läks läbi esimesel korral. Kindlasti soovitame teid tulevikus, kui keegi peaks küsima. Meie ettevõte toimetab kenasti ning oleme väga rahul.

— Arti Viira ja Taavi Liloson, Taavart Grupp

Korduma kippuvad küsimused

Mis toetusi on võimalik taotleda alustaval ettevõtjal?

Peamiselt jagavad alustavatele ettevõtjatele toetusi Töötukassa, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Põllumajandus- ja Toiduamet. Igal meetmel on omad tingimused, millega on soovitatav enne taotlemist kurssi viia. Täpsema ülevaate saamiseks võtke meiega ühendust ja viime läbi tasuta konsultatsiooni.

Mida on toetuste taotlemisel üldjuhul vaja?

Sõltuvalt toetusmeetmest on vajalike dokumentide loetelu erinev. Küll aga on igal juhul vaja koostada äriplaan ja finantsprognoosid, mille alusel teeb toetuse andja otsuse toetuse andmiseks või mitte andmiseks. Seega on need igale alustavale ettevõtjale väga olulisteks dokumentideks.

Mis on peamised põhjused, miks äriplaani tellitakse?

Pole aega ise kirjutada. Põhiliseks küsimuseks äriplaanide tellimise päringutel on see, kui kiiresti plaan valmis saab. Üldjuhul on plaanidega alati kiire ja neid on kohe vaja, sest oma ideid soovitakse ellu viima hakata võimalikult kiiresti.

Puudub vajalik kindlus. Ettevõtjad soovivad saada kindlust, et nende rahastusotsus oleks positiivne. Selleks tellitakse teenus sisse vastava ala spetsialistilt.

Puudub vajalik pädevus. Paljud alustavad ettevõtjad ei ole varasemalt äriplaanide kirjutamisega tegelenud. Neil puuduvad üldjuhul vajalikud ettevõtlusalased teadmised ja/või varasem ettevõtluskogemus. On ka neid, kes on läbinud kohustusliku äriplaanide koostamise koolituse Eesti Töötukassa poolt (56 tundi), kuid läbitud koolitus pole olnud piisavalt põhjalik ning ettevõtja pole suutnud antud aja jooksul vajalikke teadmisi omandada.

Äriplaan sai negatiivse otsuse. Klient on ise koostanud äriplaani, mis ei saanud positiivset rahastusotsust, seega kaasab ta spetsialisti, kes aitaks tal äriplaani ja finantsprognoose täiendada ning taotleda uuesti toetust.

Soovin tellida äriplaani, mis edasi tuleb teha?

Äriplaani ja finantsprognooside koostamisel on aluseks kliendi sisend ehk enne tööga alustamist saadetakse kliendile lühike küsimustik, kus klient saab välja tuua oma äriideega seoses kõige olulisemad andmed (nt tegevuskoht, teostatavad investeeringud, planeeritud töötajate maht jne).

Blog at WordPress.com.