100% PÜHENDUNUD

Tegelen igapäevaselt äriplaanide kirjutamisega, et inimesed saaksid luua oma ettevõtte või seda kasvatada. Olen kirjutanud edukaid plaane nii metallitööstuse, ehituse, jaekaubanduse, tekstiilitööstuse, iluteeninduse, maastikuhoolduse, matuseteenuste  jms ettevõtetele.
TULEMUSTELE ORIENTEERITUD

Kõige enam soovitakse äriplaane erinevate toetuste ja laenude taotlemiseks, et viia ellu ettevõtte loomise või arendamisega seotud investeeringuid.  Igale äriplaanile lähenen personaalselt, et koostada äriplaan, mis toetab positiivse rahastuse saamist. 
IGAKÜLGNE TUGI

Ettevõtlusega alustamisel on palju erinevaid aspekte, millega tuleb ennast
kurssi viia. Teinekord tekib palju küsimusi, millele iseseisvalt vastuste otsimine on raske või aeganõudev. Seega olen toeks nii nõu kui jõuga kogu protsessi vältel.
Teenuste hinnakiri 2022

Konsultatsioon Tasuta
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine ettevõtlustoetuse taotlemiseks (Töötukassa) Eesti turg600

Iga täiendav sihtturg (nt Läti)
+150
Äriplaani koostamine starditoetuse taotlemiseks koos taotluse esitamisega e-keskkonnas ( RTK, varasemalt EAS) Eesti turg850

 Iga täiendav sihtturg (nt Läti)+150
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine laenu taotlemiseks (MES, Kredex käendus jms)Eesti turg 800
  Iga lisaturu kohta +150
 Olemasoleva äriplaani ja finantsprognooside täiendamine   Alates 300
 Äriplaani ja finantsprognooside koostamine erinevate toetuste taotlemiseks (PRIA, EAS, RTK jne)  Kokkuleppel

*Äriplaani lõpphind sõltub sellest, mitmesse sihtriiki soovite oma toodete/teenustega siseneda. Kui soovite alustada tegevust vaid Eesti turul, siis on aluseks baashind. Kui soovite lisada täiendavaid sihtriike, siis lisandub baashinnale lisatasu sihtriikide arvu alusel.

**Olemasolevate äriplaanide täiendamise lõpphind sõltub sellest, kui suures mahus Teil äriplaan ja finantsprognoosid juba valmis on tehtud ning kui palju on vaja teha täiendusi (nt Töötukassa negatiivse otsuse alusel tehtavad parandused). 

***Töö eest tasumine toimub arve alusel kahes osas: 50% ettemaks töö kinnitamisel ning 50% töö üleandmisel.

****Töö valmimise ajaks on keskmiselt 1 nädal, kuid see sõltub reaalsest tööde mahust (tööde plaan) ning äriplaani koostamiseks vajaliku informatsiooni kättesaamise ajast (nt hinnapakkumised, CV-d, eelkokkulepped).


Võta minuga ühendust ning räägime läbi võimalikud toetus- ja finantseerimisvõimalused:
Email again: